top of page

部份具司儀潛力及出色表現之學員,經過專門的司儀職業培訓及實習後,均投入職業司儀市場,為不少活動提供專業司儀服務。

「IMG_2003.JPG」的複製本

部份活動之名人及藝人名單

 • 鄭雨盛先生

 • 張      震先生

 • 舒      淇小姐

 • ​羅志祥先生

​外地:

 • 王家衛​導演

 • ​​葉念琛導演

 • 高志森導演

 • 王維基先生

 • 劉德華先生

 • 王祖藍先生

 • 郭富城​先生

 • 楊千嬅小姐

 • 古巨基先生

 • 黃秋生先生

 • 陳偉霆先生

 • 林     峯先生

 • 陳     豪​先生

 • 黃貫中先生

 • 黃宗澤先生

 • 張繼聰先生

 • 李浩林先生

 • 陸      浩先生

 • 楊     怡小姐

 • 葉     童小姐

 • 唐詩詠小姐

 • 莊思敏小姐

 • ​泰迪羅賓先生

​本地:

 • 成泰燊先生

 • 張辛苑先生

 • Melinda Sullivan​

 • AKB48

 • 張家輝先生

 • 吳彥祖先生

 • 杜汶澤先生

 • 曾志偉先生

 • 鄺美雲小姐

 • 趙式芝小姐

 • 謝安琪小姐

 • 岑麗香小姐

 • 高皓正先生

 • 羅仲謙先生

 • 邵音音小姐

 • 吳君如小姐   

 • 朱凱婷小姐

 • 劉美娟小姐

 • 陳霽平小姐

 • 郭可盈小姐

 • 方力生先生

 • 糖兄妹

 • MC Jin

 • G.E.M. 

 • BOB

 • C ALLSTAR

 • Maria Cordero

​學生曾服務過之部份客戶

bottom of page